apartmani hrvatska Blog

Zdravstveni turizam može doprinijeti da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija

 

 

Zdrvastveni turizam može doprinijeti da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija, zbog čega bi u toj oblasti trebalo smanjiti stopu poreza na dodatu vrijednost i razviti nove usluge, ocijenjeno je na okruglom stolu u Privrednoj komori (PKCG).

Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nebojša Racković, kazao je da bi u Crnoj Gori trebalo smanjiti stopu PDV-a u toj oblasti, intenzivirati saradnju privatnog i javnog sektora, razviti nove usluge i uvezati razne vidove turizma.

“Niska cijena zdravstvenih usluga je velika komparativnu prednost Crne Gore u odnosu na zemlje zapada”, rekao je Racković na okruglom stolu pod nazivom Potencijali i pravci razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

On je saopštio da zdravstveni turizam globalno donese godišnje 94 milijarde dolara prihoda, generiše oko dva miliona radnih mjesta, dok samo Evropa ima 32 hiljade odredišta.

Racković smatra i da bi ministarstva održivog razvoje i turizma i zdravlja, koji su nadležna za oblast zdravstvenog turizma, trebalo da što prije izrade strategiju zdravstvenog turizma sa akcionim planom, koji će biti osnova njegovog daljeg razvoja.

Potpredsjednik PKCG, Ljiljana Filipović, smatra da standardi zdravstvenih usluga, stručnost i oprema objekata koji ih pružaju, turistička atraktivnost lokacije i cijene mogu biti preporuka turistima za odabir Crne Gore kao destinacije zdravstvenog turizma.

Opširnije: vijesti.me