apartmani hrvatska Blog

U Kotoru više kruzera i turista

 

 

Luka Kotor i brodarska kompanija “Royal Carribean Cruises LTD” potpisali su memorandum o strateškoj suradnji.

“Royal Carribean Cruises LTD, kao vodeća međunarodna kompanija za kružna putovanja, i luka Kotor definirali su uslove suradnje sa ciljem da se zadrži i unaprijedi status “Best experience destination i Recommended destination”.

Strateški partneri su se obavezali na dugoročnu saradnju na planu ulaganja u infrastrukturne projekte u cilju povećanja kapaciteta za prijem megakruzera koja podrazumijeva rekonstrukciju operativne obale i postojećih vezova i izgradnju novih kapaciteta za prijem kruzera.

Pored toga, predviđena su i kapitalna ulaganja u infrastrukturne projekte čijom realizacijom će se stvoriti nova turistička ponuda i povećati atraktivnost Kotora i Crne Gore kao destinacije.

Potpisnici Memoranduma su uvjereni da će se namjere početi realizirati krajem tekuće i početkom naredne godine. Realizacijom će se dugoročno obezbijediti pozitivan trend rasta broja dolazaka putnika, unaprijediti kvaliteta servisa za kruzing brodove i turiste i stvoriti osnova za trajan održivi razvoj turističke destinacije što će za rezultat imati pozitivne efekte na ekonomiju Kotora i Crne Gore.