apartmani hrvatska Blog

U idućoj godini 40 posto više investicija u hrvatski turizam

 

 

Ministarstvo turizma i ove je godine pripremilo anketu investicija u turistički sektor za narednu godinu. Anketom su obuhvaćene sve županije, kao i 61 turističkih tvrtki u Hrvatskoj. Iako su investicije za 2015. godinu bile planirane u iznosu od 487 milijuna eura do kraja godine će biti ostvareno gotovo 85 milijuna kuna više nego li je bilo planirano…

Što se tiče projekcija za sljedeću godinu, prema prikupljenim podacima, u turistički sektor sljedeće će se godine investirati najmanje 676 milijuna eura, što predstavlja porast od 40% u odnosu na 2015. Pri tome će tvrtke investirati najmanje oko 376 milijuna eura u svoje turističke projekte, s time da dosta turističkih subjekata do trenutka ispunjavanja ankete nije imalo točan plan investicija za sljedeću godinu. Javni sektor, odnosno županije i gradovi i općine s njihovog područja investirati će najmanje 300 milijuna eura, uz napomenu da nisu dostavljeni podaci svih županija.

„Porast od najmanje 40 posto investicija u turizam u odnosu na prethodnu godinu fantastičan je, posebice ako znamo da se u 2015.godini otvorilo više hotela nego u proteklih deset godina. Vjerujem da će se taj trend nastaviti i dalje, s obzirom da je u prvih devet mjeseci ove godine HBOR odobrio ukupno 133 kredita u iznosu od 1,05 milijardi kuna.“ naglašava ministar turizma Darko Lorencin.