apartmani hrvatska Blog

Rebrending Hrvatske kao turističke destinacije

 

 

Rebrending Hrvatske kao turističke destinacije, suzbijanje sezonalnosti i povećanje prosječne potrošnje po turistu neki su od glavnih ciljeva hrvatskog turizma do 2020. koji su određeni i strategijom i marketing planovima, istaknuo je ministar turizma Darko Lorencin na hrvatskom turističkom kongresu u utorak u Zagrebu.

Kongres je, u organizaciji Poslovnog dnevnika, okupio oko 300 sudionika, predstavnika turističkog sektora te goste iz inozemstva koji su isticali, na svim panelima, važnost turizma za nacionalnu, ali i ekonomiju Europske unije u kojoj je, prema riječima Alaina Liberosa iz Europske komisije, prošle godine u BDP EU-a imao udjel od 9 posto.

Liberos je najavio i da Europska komisija izrađuje smjernice novog pristupa razvoju i budućnosti europskog turizma, dok su ostali panelisti na kongresu većinom spominjali hrvatsku turističku strategiju, koja je usvojena 2013. i koja treba biti nit vodilja za razvoj hrvatskog turizma.

I navedeni ciljevi do 2020. dio su te strategije po kojoj se aktivno radi te je do sada već izrađeno devet od 11 akcijskih planova za razvoj pojedinih segmenata turizma, naglasio je Lorencin.

“Krenuli smo korak po korak, radimo na onome što možemo, a među važnijim aktivnostima je rebrending i snažno mijenjanje prepoznavanja Hrvatske kao turističke destinacije kojim želimo zadržati dosadašnje i dobiti nove turiste”, kazao je.

Opširnije….