apartmani hrvatska Blog

Raj za aktivni turizam : prvi regionalni park u Crnoj Gori – „Piva“.

 

 

Svečanom sjednicom SO Plužine i donatorskom konferencijom proglašen je prvi regionalni park u Crnoj Gori „Piva“, koji zauzima površinu od skoro 32,5 hiljada hektara, što čini 38 odsto teritorije opštine Plužine.

Državna sekretarka za životnu sredinu, Daliborka Pejović, kazala je da pet nacionalnih parkova Crne Gore zauzimaju 7,7 odsto teritorije Crne Gore, dok je pod nacionalnom zaštitom ukupno 11,4 odsto teritorije.

Ambasadorka Njemačke Gudrun Elizabet Štajnaker kazala je da će njemački turisti u sve većem broju dolaziti, a mi ćemo kao ambasada i njemačka turistička organizacija pozivati naše zemljake da dođu i vide kakve ljepote Crna Gora može da pruži“, poručila je Štajnaker.

“Dok slavimo Dan planete Zemlje i proglašenje Regionalnog parka ‘Piva’ svi moramo prihvatiti da je ovo samo prvi korak na putu ka boljem upravljanju koje će dovesti do očuvanja biološke raznolikosti i kvalitetnijeg život za ljude koji ovdje žive”

Jelena Janjušević, menadžerka Centra za održivi razvoja – UNDP, kazala je predugo zdravo za gotovo uzimamo prirodu i obilje prirodnih resursa, a očuvanje prirodnih vrijednosti vidimo kao tuđu odgovornost.

„Takav pristup je doveo do toga da danas pojedina zaštićena područja jedva da obavljaju osnovne dužnosti, ili nemaju dovoljno sredstava za rješavanje prijetnji kao što su krivolov, nelagalna sječa, neodrživo korišćenje vode, zagađenja. U Crnoj Gori postoji hitna potreba da se razvojne potrebe usklade sa održivim upravljanjem prirodnim resursima, kako unutar tako i oko zaštićenih područja“, kazala je Janjušević.

Zbog toga je, kako je kazala, Centar za održivi razvoj u saradnji sa Vladom Crne Gore započeo implementaciju niza projekata koji se bave poboljšanjem prakse upravljanja i planiranja u različitim aspektima zaštite životne sredine, a aktivno su učestvovali u proces stvaranja preduslova za proglašenje regionalnog parka „Piva“. Istakla je da se za efikasno upravljanje zaštićenim područjima mora ispuniti niz preduslova poput proširivanja podrške, jaka partnerstva sa širokim spektrom, osiguranje finansijske budućnosti i izgradnja kapaciteta. Preduslov uspjeha je uključivanje

„Dok slavimo Dan planete Zemlje i proglašenje Regionalnog parka ‘Piva’ svi moramo prihvatiti da je ovo samo prvi korak na putu ka boljem upravljanju koje će dovesti do očuvanja biološke raznolikosti i kvalitetnijeg život za ljude koji ovdje žive”, poručila je Janjušević.

Zoran Mrdak, direktor JP „Nacionalni parkovi” kazao je da je ove godine 137.godina od kada je Crna Gora na organizovan način počela da čuva prirodu. Te godine stanovnici ispod Bjelasice su najvrijednije šume poklonili knjazu Nikoli koji je to proglasio zabranom, a na tom prostoru je 1952.godine proglašen NP „Biogradska gora”.

Svečanom proglašenju RP „Piva”, a sa postupkom se na inicijativu Opštine Plužine krenulo 2012.godine, prisustvovale su brojne zvanice iz političkog, privrednog i društvenog života Crne Gore.

Područje Pive je jedno od ekoloških najčistijih djelova države. Na tom području pored kanjona Tare, Pive, Komarnice i Sušice, jezera – Crkvičkog, Stabanjskog, Trnovačkog i Pivskog, nalaze se i zaštićeni spomenici kulture: Pivski manastir, prostor Šćepan Polja sa crkvom svetog Stefana (Šćepanica), manastir – crkva pod Sokolom, a u postupku zaštite je i Kula vojvode Lazara Sočice. U parku postoji više od 1.500 vrsta biljaka, od kojih su mnoge rijetke i ugrožene vrste, 2000 vrsta gljiva, kao i brojne dobro očuvane šume

Dušanka Pavićević, savjetnica direktora NTO, kazala je da je aktivni turizam jedan od najbrže rastućih segmenata turizma, a da RP „Piva” otvara upravo takvu mogućnost. Istakla je da je analiza za avanturistički turizam urađena 2013.godine od strane Udruženja za avanturistička putovanja, koja je obuhvatila tržište Evrope i Sjeverne i Južne Amerike, pokazala da blizu 42 odsto turista ističu jednu od avanturističkih aktivnosti, kao glavnu aktivnost tokom odmora.

„Procjene date u ovoj analizi su da je rast avanturističkog turizma u 2012.u odnosu na 2009. bio 65 odsto“, kazala je Pavićević.

A RP „Piva“ sa kanjonima koje posjeduje svake godine privlači sve više turista zainteresovanih, prije svega, za rafting Tarom.