apartmani hrvatska Blog

Predstavljen strateški marketinški plan Hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020.

 

 

U opatijskom hotelu Ambasador, u sklopu prvoga dana održavanja Dana hrvatskog turizma, direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Ratomir Ivičić predstavio je Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020.

Strateški marketinški plan, kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske, temelji se na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. Samim planom predložene su strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama.

Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma. Jednako tako, neophodno je nadalje diversificirati ponudu te poticati unaprjeđenje kvalitete u turizmu, uz punu afirmaciju elemenata autentičnosti, poticanje stvaranja dodane vrijednosti ponude i smanjenje sezonalnosti.

Analize HTZ-a pokazale su kako je snaga nacionalnog turističkog brenda Hrvatske još uvijek nedovoljna, ponuda u dovoljnoj mjeri nije profilirana u odnosu na konkurente, smještajna ponuda djelomično je deficitarna, kapacitet privlačenja novih segmenata gostiju je ograničen, a sezonalnost visoko naglašena….

Izvor – Autor: :  croatia.hr