apartmani hrvatska Blog

Počinje nasipanje plaža u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu

 

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počeće sa nasipanjem plaža pijeskom u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu nakon ugovora sa Đokić group d.o.o. iz Bara. Herceg Novi. 

Predviđeno je da se prihranjivanje vrši mašinskim ili ručnim razastiranjem odgovarajuće vrste pijeska na plažama koje će predhodno biti očišćene od otpada.

Kako je saopšteno, minimalna količina materijala će se nasipati direktno u more, odnosno najveća količina pijeska će biti razastrta po postojećoj površini plaže.

“Nasipanje će se vršiti pijeskom koji se vadi na separacijama u koritima rijeka, a koji je prirodnim procesom taloženja i abrazivnim dejstvom vode, obrađen do nivoa da se dobije zaobljeni oblik zrna, prečnika od četiri do osam milimetara. Elaborat predviđa nasipanje ukupne količine od 422 metara kubnih na 18 lokacija na području opštine Kotor, ukupne količine od 140 metara kubnih na sedam lokacija na području opštine Tivat, i ukupne količine od 745 metara kubnih na 26 lokacija na području opštine Herceg Novi”, piše u saopštenju. 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom angažovalo je stručnjake Instituta za biologiju mora za izradu studije kojom će se izvršiti analiza i ocjena uticaja predmetnih aktivnosti, dati zaključci o opravdanosti nastavka nasipanja ovih plaža, kao i preporuke i kriterijumi za izbor lokacija prilikom izrade budućih elaborata nasipanja plaža. 

Izvor: cdm.me