apartmani hrvatska Blog

More u Hrvatskoj izvrsne kvalitete !

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je Nacionalno izvješće o godišnjim i konačnim ocjenama kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2014. godini. Analize su pokazale kako je kakvoća mora, kao i u posljednje četiri sezone, bila izvrsna ili dobra na čak 99 posto točaka mjerenja, čime je more u Hrvatskoj u 2014. godini dobilo ocjenu visoke kvalitete.

Ministar turizma Darko Lorencin naglasio je kako je Hrvatska u svijetu itekako prepoznata kao destinacija s čistim i kvalitetnim morem, ali i cjelokupnim okolišem.

„Istraživanja pokazuju kako su plaže jedan od glavnih motiva dolazaka u određenu destinaciju. Da bi plaže zadovoljavale visoke međunarodne kriterije i standarde, one moraju biti tematizirane i sadržajne. Uskoro ćemo predstaviti Akcijski plan upravljanja i uređenja morskih plaža koji će dati jasne smjernice i aktivnosti koje će za cilj imati podizanje ukupne kvalitete hrvatskih plaža. Drugi važan čimbenik je čistoća mora, stoga činjenica da je kakvoća mora u Hrvatskoj među najbolje ocijenjenima u Europi predstavlja našu komparativnu prednost u odnosu na konkurentne destinacije“, rekao je Lorencin, dodavši kako će se navedene činjenice još snažnije iskoristiti u promidžbi hrvatskog Jadrana i naše ukupne turističke ponude.

U 2014. godini uzorci mora uzeti su s 917 točaka ispitivanja u 7 priobalnih županija: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj.

Ocjenom izvrsno ocijenjeno je čak 875, odnosno 95,42 posto točaka ispitivanja. Njih 32 ili 3,49 posto ocijenjeno je dobrim za kupanje, a 7 ili 0,76 posto dobilo ocjenu zadovoljavajuće. Na samo tri točke ispitivanja (0,33 posto) more je ocijenjeno nezadovoljavajuće za kupanje.

Osim godišnje, donesena je i konačna ocjena o kakvoći mora koja obuhvaća period od prethodne četiri sezone, od 2011. do 2014. godine. Ocjenom izvrsno ocijenjeno je 896 ili 97,71 posto točaka ispitivanja, ocjenom dobro njih 13 ili 1,42 posto, zadovoljavajuće 5 ili 0,55 posto, a nezadovoljavajuće 3, odnosno 0,33 posto točaka ispitivanja.

Ispitivanje kakvoće mora neprekidno se provodi od 1989. godine, a u 2014. godini se provodilo od 15. svibnja do 30. rujna. Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji.

Izvor – Autor: mint.hr