apartmani hrvatska Blog

Kategorizacija kampova do kraja travnja

 

 

Hrvatski kampovi moraju provesti kategorizaciju do kraja travnja ove godine kako bi mogli dalje nastaviti legalno poslovati.

Kategorizaciji kampova ne odnosi se na objekte koji su kategorizirani kao kampirališta, kampovi u (seljačkom) domaćinstvu i kamp odmorišta.

Inače, većina kampova već je završila s tim procesom, dok je kod 40-ak objekata još u tijeku, pri čemu je uglavnom riječ o objektima kod kojih su pronađeni manji nedostaci koji su u rješavanju te će kod većine njih taj proces biti završen do zadanog roka.

Nadamo se da neće doći do neugodnosti sa zatvaranjima kampova u srcu sezone, što bi moglo naštetiti ugledu Hrvatske kao turističke destinacije.

Najave za kampove za ovu sezonu su dobre, a dolaze kao i obično sa najvažnijih emitivnih tržišta poput Njemačke, Nizozemske i Slovenije. Potencijalni problemi su eventualno loše vrijeme pa se odluka o odmoru sve više bazira na last-minute kako bi bili sigurni da neće doživjeti neugodna iznenađenja i kako odmor ne bi proveli u zatvorenom…

Novi trend: rad tijekom cijele godine

Posebno veseli da sve više kampova radi tijekom cijele godine kao i činjenica da sve više kampista dolazi u Hrvatsku i izvan ljetne sezone.

Takvih kampova je trenutno 20, što je unazad par godina bilo gotovo nezamislivo s obzirom da su hrvatski kampovi desetljećima bili prepoznati pa i promovirani većinom isključivo za ljetni period.