apartmani hrvatska Blog

Istra Inspiritu nagrada „Creative Tourism Awards“ za najkreativniji doživljaj u 2014. godini

 

 

Jedna od najpoznatijih svjetskih međunarodnih organizacija koja se bavi umrežavanjem u području kreativnog turizma ‘Creative Tourism Network’ iz Barcelone nagradila je projekt Istra Inspirit kao najbolji u kategoriji kreativnih doživljaja u 2014. godini. U velikoj konkurenciji u kojoj su svoje kreativne turističke proizvode predlagale zemlje iz cijeloga svijeta, međunarodna je komisija zaključila kako se upravo projekt Istra Inspirit, uz kolumbijski projekt „5Bogota“ ističe kvalitetom, originalnošću, inovativnošću i održivošću, a posebne su pohvale upućene za doprinos u području turizma umjetnosti i doživljaja.

Creative Tourism Network vodeća je svjetska platforma koja okuplja brojne stručnjake i organizacije iz područja kreativnog kulturnog turizma te promiče prednosti koje turističkim destinacijama donosi razvoj kreativnog turizma. Upravo se u kreativnom turizmu naglasak stavlja na valorizaciju neiskorištenih postojećih resursa kulturne i povijesne baštine te pronalaženje inovativnih načina uključivanja posjetitelja destinacije u život lokalne zajednice i istraživanje njezine materijalne i nematerijalne kulturne baštine, što i jesu načela projekta Istra Inspirit. Primjeri najboljih praksi u području kreativnog turizma nagrađeni su u četiri kategorije: kao najbolja kreativna destinacija izabrana je Crikvenica, najbolja kreativna turistička agencija je ‘Wild at Art’ iz Škotske, najbolji kreativni smještaj je ‘Cardeira Art & Craft’ selo u Portugalu, a titulu najboljeg kreativnog doživljaja dijele projekt ‘5Bogota’ iz Kolumbije i Istra Inspirit.

Ova je nagrada još jedno vrijedno priznanje projektu Istra Inspirit, a ujedno i turizmu Hrvatske i Istre. Upravo su inovativnost i kreativnost u kreiranju kulturnih turističkih doživljaja elementi kojima se Istra Inspirit isticao i dosad, a ova je nagrada dodatni motivator za buduća postignuća.

Izvor : poslovni.hr