apartmani hrvatska Blog

Crnogorska turistička ponuda mora se boriti za sva tržišta

 

 

Pripreme za novu ljetnu sezonu su u toku, cijene usluga će biti niže 30% ali prema najavama turističkih stručnjaka, ova sezona će biti “problematična”, uz značajno manji broj ruskih turista, koji su popunjavali više od polovine smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori.

Iako turisti iz zemalja regiona posljednjih godina sve više odlaze na ljetovanje u Tursku i Grčku, predsjednik odbora za turizam Privredne komore Crne Gore ističe da će se crnogorski turistički radnici itekako boriti da turiste iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Kosova i drugih zemalja regije dovedu na ljetovanje u Crnu Goru.

Tržište regiona je veoma interesantno, ali turistički radnici Crne Gore moraju konačno da shvate da niko više neće doći na ljetovanje u Crnu Goru zato što voli Crnu Goru. Moramo se za to tržište boriti jedinim mogućim načinom, a to je da za najbolju cijenu obezbijedimo najkvalitetnije ljetovanje i tako pobijedimo našu konkurenciju. Za tržište regiona se uvijek moramo boriti, ono je jako interesantno i uvijek će imati jaku ulogu u turističkoj ponudi Crne Gore. Za to tržište se moramo boriti cijenom i kvalitetom, a ne nikakvim emocijama i nuđenjem bratskog turizma”, kaže predsjednik odbora za turizam Privredne komore Crne Gore.

Osim tržišta regiona, fokus crnogorskih turističkih uposlenika biće zemlje Zapadne Evrope, kao i države Skandinavije. Turista iz Rusije biće manje nego prethodnih godina.

“Tržišta sa kojih je jedino moguće planirati šestomjesečnu sezonu jesu tržišta Zapadne Evrope, Britanije i Skandinavije. Orijentacija vraćanja turista sa ovih područja je permanentan proces. I ove godine očekujemo veći broj turista sa tih destinacija, ali uz vrlo redukovanu cjenovnu politiku, jer smo cijene spustili za 30%, što nam ne garantuje dobar finansijski rezultat.

Gubljenje ruskog tržišta, koje je u crnogorskim hotelima u srcu sezone, prema riječima Ivančevića popunjavalo između 55 i 60% kapaciteta je nenadoknadivo.

“Sezona će biti jako problematična sa svih aspekata, ali mi nemamo alternativu. Mi ćemo se truditi da se vratimo na ta tržišta, ali da bi se vratili, postoje određeni problemi. Prije svega, mi nemamo dovoljno hotelskih kapaciteta koji bi mogli da pokrenu velike evropske tur-operatore. Avio dostupnost Crne Gore je i dalje veliki problem, a takođe je i problem kvalitet naše destinacije. Još uvijek je naša destinacija nepripremljena za taj kvalitet koji od nas očekuje zapadnoevropsko tržište”, kaže Ivančević.

Manje gostiju iz Rusije tokom ove sezone neće biti jedini problem za turističke poslenike u Crnoj Gori. Početkom aprila, na snagu je stupio novi Zakon o zapošljavanju stranaca, koji stimuliše poslodavce da zaposle domaći kadar. Poslodavci će moći da zaposle stranca samo pod uslovom da na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema nezaposlenih koji ispunjavju uslove za zasnivanje radnog odnosa na traženim poslovima ili je lice sa evidencije Zavoda odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Ova odredba već je izazvala negativne reakcije poslodavaca, pretežno iz sfere ugostiteljstva i turizma.